Home

Products

Solutions

Downloads

About Us

Contact

Home

ZA REGULACIJU BRZINE MOTORA JEDNOSMERNE STRUJE SNAGE OD 2,4kW DO 2,7MW

-TRI uređajii su regulisani statički ispravljači u kompaktnoj izvedbi, koji se koriste za kontinualnu regulacijuja broja obrtaja motora jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom. Podešavanje broja obrtaja se izvodi promenom rotorskog napona motora uz konstantnu pobudu, odnosno uz konstantni moment. Posebno kod uređaja sa dodatnim regulatorom pobude (+TRP) vrši se automatsko slabljenje polja, odnosno regulacija iznad nazivne brzine motora uz konstantnu snagu. TRI uređaji se izrađuju za monofazni i trofazni priključak sa jednostrukim ispravljačkim mostom za jednokvadrantni i dva antiparalelno vezana ispravljačka mosta za četvorokvadrantni (uređaji sa oznakom +4K) režim rada.
-Podatke TRI uređaja za priključne napone 3x500VAC, 3x690VAC, 3x750VAC i struje do 3.000ADC (u jednom ispravljaču) kao i kompletiranih K-TRI postrojenja u ormanskoj izvedbi dajemo na poseban upit.